Gevangen in Friesland

Gevangen in Friesland

Gevangenissen in Friesland

Wij geven een beeld over de Friezen hoe zij met mensen omgaan die de wet hebben overtreden. Een overzicht van straffen die werden uitgedeeld, het galgenveld in Friesland, onder in de kerken het Hûnegat. Groepen mensen werden in kampen en gevangenissen ondergebracht die veroordeeld werden door een rechter in Friesland.

 

Gevangenisstraf

Vóór 1800 werden vrij weinig gevangenisstraffen opgelegd. Beelden van overvolle middeleeuwse gevangenissen, waar misdadigers op water en brood leven, kloppen niet. Vonnissen bestonden doorgaans uit een lijfstraf en verbanning. Friesland sluit ook zijn misdadigers op en door de eeuwen heen is dat op verschillende manieren ten uitvoer gebracht. In kerkers, burchten, kastelen, blokhuizen, gevangenissen en inrichtingen worden mensen gevangen gehouden ter bescherming van de maatschappij.

 

De gevangenis in Friesland

Bij verhoren kon marteling of tortuur worden gebruikt. De schout moest hiervoor toestemming vragen aan de schepenen. Een bekentenis gegeven onder tortuur was echter niet zomaar geldig: de verdachte moest de bekentenis ‘buiten pijn en banden van ijzer’ herhalen. Op zware misdrijven als moord, doodslag en brandstichting stond de doodstraf. Op lichtere vergrijpen stonden lijfstraffen, zoals brandmerken en geseling, vaak in combinatie met tepronkstelling op een schavot. Soms gingen mensen korte tijd op water en brood de gevangenis in.


Online expositie

Gevangen in Friesland is een onderdeel van Museum Blokhuispoort. De geschiedenis van het gevangeniswezen in Friesland. Kerken, blokhuizen, stinsen, burchten en gevangenissen werden ingezet om misdadigers op te sluiten. Op 20 oktober 1810 gaf de Franse minister van binnenlandse zaken het "Arrêté sur l'organisation des prions" uit. Het was een eerste, niet altijd even geslaagde, poging om het gevangeniswezen - voordien in ieder gewest afzonderlijk georganiseerd - door het invoeren van uniforme regels te verbeteren. Stichting Blokhuispoort onderzoekt en promoot de geschiedenis over het gevangeniswezen in Friesland. 


Lezingen

Een rondleiding door de geschiedenis van de voormalige Strafgevangenis en Huis van Bewaring Leeuwarden. Er worden weer V.I.P rondleidingen en V.I.P. arrangementen gegeven. Onder begeleiding van een gids naar de mooiste hotspots met unieke verhalen. Een V.I.P. arrangement is een avondactiviteit en de V.I.P rondleidingen zijn overdag. Reserveer wel op tijd, vol is vol. Wij kunnen ook bij u op locatie komen met een lezing.

 


Friesland boeit eeuwen lang

Na een betrekkelijk lange periode verlangt Friesland aan het eind van de vijftiende eeuw naar rust.  Albrecht van Saksen is de nieuwe heerser en hij geeft in 1499 opdracht tot de bouw van een blokhuis direct buiten de zuidoosthoek van Leeuwarden. Gespuis kon daar worden opgesloten.


Straffen door de eeuwen heen

In iedere samenlevingsvorm van mensen ontstaan normen op welker overtreding door de groepsgenoten gereageerd wordt door de overtreder te straffen en iedere maatschappij kent haar strafwetten en strafproces. lees meer


Zoeken binnen de website