Gevangenis in Friesland


Gevangenisstraf

Vóór 1800 werden vrij weinig gevangenisstraffen opgelegd. Beelden van overvolle middeleeuwse gevangenissen, waar misdadigers op water en brood leven, kloppen niet. Vonnissen bestonden doorgaans uit een lijfstraf en verbanning.

 

Friesland sluit ook zijn misdadigers op en door de eeuwen heen is dat op verschillende manieren ten uitvoer gebracht. In kerkers, burchten, kastelen, blokhuizen, gevangenissen en inrichtingen worden mensen gevangen gehouden ter bescherming van de maatschappij.


Gevangen in Friesland

Bij verhoren kon marteling of tortuur worden gebruikt. De schout moest hiervoor toestemming vragen aan de schepenen. Een bekentenis gegeven onder tortuur was echter niet zomaar geldig: de verdachte moest de bekentenis ‘buiten pijn en banden van ijzer’ herhalen.

 

Op zware misdrijven als moord, doodslag en brandstichting stond de doodstraf. Op lichtere vergrijpen stonden lijfstraffen, zoals brandmerken en geseling, vaak in combinatie met tepronkstelling op een schavot. Soms gingen mensen korte tijd op water en brood de gevangenis in.

 

De Friese gevangenissen waren: Buitenpost, Franeker, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek

 

Dit is DJI en DV&O

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laat zien hoe in Nederland door de rechter opgelegde straffen en maatregelen worden uitgevoerd. De Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) bestaat uit een hoofdkantoor in Assen en 18 locaties verspreid over heel Nederland.


Dit is DJI cijfers en feiten

Download Cijfers en feiten 2017


Download
Cijfers en feiten 2019
Dit is DJI maart 2019 Nederlands_tcm41-1
Adobe Acrobat document 2.1 MB


Dorp achter Tralies

Auke Zeldenrust over PI Leeuwarden. Een aparte samenleving, een samenleving apart. Welkom lezer, welkom in dit dorp van moordenaars, dieven en verkrachters. Maar wees niet bang, wandel door de detectiepoort en laat waardevolle spullen en vooroordelen achter. U krijgt voor noodgevallen een pieper mee met daarop een rode knop. Druk daarop als u zich bedreigd voelt of zelfs aangevallen wordt, dan zijn bewakers binnen vijftien seconden bij u. dorp achter tralies