PI Leeuwarden

PI Leeuwarden
PI Leeuwarden

De Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden

De Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden (voorheen PI Noord, locatie De Marwei) bestaat uit één locatie. PI Leeuwarden is zowel een Huis van Bewaring als een gevangenis en heeft capaciteit voor ongeveer 340 gedetineerden.

 

Contactgegevens

Postadres 

PI Leeuwarden 

Postbus 1091 

8900 CB LEEUWARDEN

Tel.nr: 0880 742 500 

 

Bezoekadres 

Holstmeerweg 7 

8936 AS LEEUWARDEN

 

Nummers diverse afdelingen

Detentie en re-integratie (case managers) 0880 718014 

Detentie en re-integratie (backoffice) 0880 718014 

Bevolkingsadministratie / BVA 0880 742510 

Medische Dienst: T 0880 742517 

Bureau Management Ondersteuning / BMO: T 0880 742555

 

Bezoekinformatie

Gedetineerden plannen hun eigen bezoekafspraak en dienen hun bezoekers hiervan zelf op de hoogte te stellen. Bezoekdagen zijn afhankelijk van de afdeling: gedetineerden op afdeling A en D (Huis van Bewaring) hebben recht op één uur bezoek per week. Bezoek is mogelijk op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Gedetineerden op de afdeling B en C (gevangenis) hebben recht op één of twee uur bezoek per week. Bezoek is mogelijk op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag.

 

Kleding en goederen invoeren 

Het invoeren van kleding en goederen dient altijd door de gedetineerde zelf aangevraagd te worden. Invoer kan vóór of na het bezoekuur tussen 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur gebracht worden. Alle goederen die u invoert worden geregistreerd. U krijgt hiervan een bewijs van invoer. Bewaar dit bewijs goed. Bij eventuele vermissing van goederen wordt hiernaar gevraagd. Het is niet toegestaan kleding of andere goederen tijdens het bezoek te ruilen of te overhandigen.

 

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande postadres worden gestuurd.

 

eMates (voorheen emailaprisoner) 

U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen. 

 

Geld overmaken

Bankgegevens 

IBAN nummer : NL32 INGB 0705004368 

Ten name van : Min. van Justitie en Veiligheid 280/P.I. Leeuwarden 

Plaats : Den Haag

 

Geld overschrijven

Wanneer geld wordt overgeschreven naar een justitiabele, dan dient bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende vermeld te worden:

LET OP: Gebruik ook deze volgorde

· registratienummer

· achternaam + voorletters justitiabele

 

Geld storten bij de bank 

Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

 

Shared Service Center DJI 

T.a.v. de financiële administratie, rekening courant 

Postbus 90832  2509 LV Den Haag

 

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld 

Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

 

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand adres, ter attentie van de locatiedirecteur. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap. Bron DJI.nl