Onderzoek


Onderzoek Gevangen in Friesland

Gevangen in Friesland is een groei document en iedereen kan hier aan meewerken. Gevangen in Friesland laat zien hoe Friesland zijn mensen gedwongen opsluit. Zolang de geschiedenis teruggaat worden er mensen in afzondering geplaatst en dit was meestal opgelegd door machthebbers van een gemeenschap. Gebouwen zoals: kerken, stinsen, burchten, blokhuizen, gevangenissen werden hiervoor ingezet om mensen buiten de gemeenschap te houden. De website gevangeninfriesland.nl geeft een algemeen beeld over het gevangen zijn in Friesland. 

Onderzoek Hûnegat in Friesland

Veel kerktorens in Friesland beschikten over een primitieve cel, die hûnegat (hondengat) werd genoemd. De oude Raadhuizen, hadden vaak een bordes dat werd gebruikt voor openbare afkondigingen. Onder het bordes was meestal het ”hûnegat”, hier sloot eertijds de veldwachter zijn arrestanten op.

 

Wij zoeken verhalen over het hûnegat.